-

Co musí obsahovat darovací smlouva

Rádi byste darovali něco nějakému člověku nebo se zabýváte (z dalších důvodů) darovací smlouvou? Jste si vědomi, čeho se tato listina týká, jaké musí splňovat náležitosti k tomu, aby platila? Podívejme se na ni detailněji.

Co je darovací smlouva

Darovací smlouva je jistinou, na jejímž podkladě dárce zanechává nějakou věc obdarované osobě. Může se jednat i o slib (závazek). Hlavní podmínkou darovací smlouvy je závazek nebo bezúplatný převod. Je – li darovaným předmětem nemovitost, její převedení obdarovanému dosahuje platnosti tehdy, kdy je vložena do katastru nemovitostí.
U nemovitostí je darovací smlouva v písemné podobě. Ovšem je tomu i tak u věcí movitých a to za situace, kdy se při darování věc nepřevezme.

Darovací smlouvu upravuje Občanský zákoník § 628 a je možné k ní doplnit všelijaké podmínky – smlouva se stává platnou jen tehdy, pokud obdarovaná osoba stanovené podmínky vyplní. Jedná se o věcné břímě (dar s věcným břemenem) – obdarovaná osoba je svolná něco vykonávat, trpět nebo tolerovat (nemovitost je darována s tím, že dárce bude i nadále v domě bydlet apod.)

Jestli má být vyplnění až po úmrtí dárce dle darovací smlouvy, smlouva se stává neplatnou.

Co musí obsahovat darovací smlouva

Aby darovací smlouva platila, musí být dostáno všech jejích patřičností daných legislativou.

Ve smlouvě musí být jasně uvedena osoba, která daruje (dárce) a osoba obdarovaná. V mezích těchto údajů je uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště.

Podstatné je přirozeně totálně precizně a nenahraditelně vymezit darovanou věc. Ze smlouvy o darování musí být i očividná nezávislá vůle dárce a také to, že osoba obdarovaná je svolná se daru ujmout.

Smlouva dále zahrnuje datum podepsání darovací listiny – čin 2 stran (podpis obou účastníků).

Náleží – li darovací smlouva j nemovitosti, je potřeba ověřit podpisy u notáře (postačí u 1 kopie smlouvy).

Pokud chcete darovací listinu napsat, ale nejste si jisti jak to provést, lze si na internetu najít a stáhnout všelijaké příklady podob těchto darovacích smluv. Buďte ale opatrní a volte z prověřených a důvěryhodných pramenů (opravdu vzor smlouvy obstojný před soudem a právníky).

Pokud si chcete být jisti nebo máte nějaké své zvláštnosti, které byste rádi vepsali do darovací smlouvy v souladu s legislativou, obraťte se na právnickou pomoc. Ceny za jejich služby se odlišují. Všeobecně napsání darovací smlouvy není obtížný právní akt, tzn., že by vám to nemělo zruinovat rozpočet.

Co byste ještě měli vědět o darování

ěkdo někomu něco postoupí bezúplatně v podobě prezentu. Pojem darování (dle právnické terminologie) je upraveno v občanském zákoníku.

Prezent může mít podobu věci, slibu něčeho nebo práva. Je ve formě darovací smlouvy, a aby došlo k naplnění právních patřičností, je požadována nezávislá a skutečná vůle dárce k obdarování a k bezvýhradnému přijetí obdarované osoby. Osoba obdarovaná má ovšem právo k odmítnutí daru a jeho navrácení (i proti dárcově vůli).

Donátor je oprávněn vyžadovat navrácení daru, jestli se obdarovaný k němu nebo k členům nejbližším jeho rodiny chová nepatřičně (tento prohřešek je souzen samostatně případ od případu).

Anulace daru je možná i z důvodů nezpůsobenému uvržení donátora do nesnází, kdy nemá nutnou obživu sebe nebo osob jemu blízkých (vyživovací povinnost danou zákonem). Je na uvážení soudu, zda opravdu dojde k vrácení daru.

Darovací daň

Darování se váže na darovací daň, která se od ledna 2014 upravila. V současnosti náleží zdanění darů pod daň ze mzdy a je nákladná. Do minulého roku se hradila daň z ceny daru dle zóny zdanění (od 7% do 40%). Když se jednalo o věci movité a finance, dar mohl být od daně ušetřen. V dnešní době je taxa společná – fyzické osoby 15%, právnické osoby 19%.
Protože darovací daň je v současnosti daní ze mzdy je potřeba, dle toho daň i připouštět. Není nutné předkládat daňové doznání do 1 měsíce od obdržení daru (bylo tomu do konce r. 2014), ale pouze postačí předložit ho do 1.4. nadcházejícího roku.

Jisté kolektivy jsou ovšem nadále od závazku daně darovací ušetřeni – příbuzné osoby v přímě linii a manželé, příbuzné osoby v boční linii (synovci, sourozenci, tety, strýcové, neteře, manželé dětí, manželé rodičů, rodiče manžela, děti manželé) + jedinci, kteří mají s donátorem domácnost dohromady delší dobu než 1 rok.

Darování x dědictví

Jestli chcete něco odkázat ve svém dědictví příbuzným v přímé linii (ušetřeni od daně darovací) promyslete si, zda nebude lepší všechny náležitosti zařídit ještě za života – vaši ostatní příbuzní a potomci uspoří. Bezplatná je také (pro přímou linii příbuzných) daň dědická, avšak je nutno pamatovat na to, že dědictví se váže i s jinými poplatky (např. notář).

Proces darování je tedy lacinější než řešení otázky dědictví. Chcete – li něco zanechat svým přátelům a kamarádům, mnohem více se kapitálově vyplatí přenechat jim to ve formě pozůstalosti.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články
Oblíbené články
Www tipy
  • Máte finance na stavbu nebo rekonstrukci, ale chybí vám nářadí a technika? Využijte pronájem stavební techniky od Boels!
  • Potřebujete pomoc s výběrem půjčky? Zkuste magazín Goldmag.cz, který vám přináší informace z oblasti osobních financí.
  • Tip na spolehlivý účetní program Money S3 vhodný pro drobné živnostníky i menší firmy.
  • eWay-CRM je profesionální CRM systém, jenž vám zefektivní projektové řízení. Neváhejte a vyzkoušejte zdarma!
  • Krátkodobá půjčka na řešení dočasné platební neschopnosti.
Kontakt a reklama