-

Náležitosti dohody o provedení práce

Půjdete na brigádu? Může se stát, že v rámci své brigády budete podepisovat dohodu o provedení práce. Máte povědomí o tom, co je to za dokument a jaké jsou jeho náležitosti?

Co je dohoda o provedení práce

Úmluva o provedení práce je speciální podoba pracovněprávního poměru uzavíraný mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejedná se tedy o běžný pracovní vztah. Převážně se uzavírá mezi brigádníkem a zaměstnavatelem.

Tato dohoda o provedení práce má písemnou podobu a brigádník nesmí pracovat více než 300 hodin/rok pro 1 zaměstnavatele. Ročně může brigádník uzavřít smlouvy s volitelným kvantem zaměstnavatelů.

Tak jako u klasického pracovního vztahu, i u úmluvy o provedení práce je určen min. plat (dán vládním nařízením). Max. výše mzdy stanovena není.

Jestli jedincův měsíční plat nepřekročí částku 10 000 Kč (dohoda o provedení práce), není potřeba z příjmu platit zdravotní ani sociální pojištění. Nutnost zaplatit pojištění nemá ani zaměstnavatel.

Budete – li v určitém měsíci pracovat jen na dohodu o provedení práce a pojištění za vás nehradí stát, vy sami si musíte zdravotní pojištění uhradit.

Na rozdíl od pracovní smlouvy se na dohodu o provedení práce nevztahuje změna pro výkon práce v pracovním vztahu (jen tady platí změna transferu na práci jinou) aj. náležitosti.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce má své dané patřičnosti. V opačném případě není platná. Náleží sem – interval, na který se úmluva sjednává; výše dohodnuté prémie a předpoklady jejího poskytování. Dále jsou v ní uvedeny strany, kterých se tato úmluva dotýká (brigádník, zaměstnavatel) + jejich personální data. Smlouva obsahuje také stanovení pracovní činnosti a popř. hypotetickou škálu práce.

Kodex práce nereguluje postup zrušení dohody o provedení práce, obvykle se podepisuje na konkrétní časové období.

Dále dohoda obsahuje podmínky, dohodnuté mezi brigádníkem a zaměstnavatelem.

Smlouvu by si měl brigádník důkladně pročíst a v případě nedorozumění se optat zaměstnavatele nebo osoby nezaujaté (s více zkušenostmi).

Změny v dohodě o provedení práce od roku 2014

Od r. 2014 prodělala dohoda o provedení práce jisté úpravy. V dnešní době má mnohem přijatelnější pravidla týkající se daní.

S počátkem (leden) roku 2014 lze začlenit příjmy podléhající srážkové dani do daňového přiznání (ideální pro jedince, kteří obdrželi za určité období nižší mzdu nebo neodpracovali celý rok). V těchto situacích je vám sražená daň navrácena finančním úřadem.

Další úpravou v úmluvě o provedení práce je, že v případě uzavření dohody s osobou nezletilou, jeho rodič je v právu tuto dohodu s bezprostřední platností anulovat až do dosažení jeho šestnáctého roku. Podnětem může být (ku prospěchu vzdělání) vývoj nebo zdraví dítěte. Legální zástupci ovšem k takovému počinu musí mít souhlas od soudu.

Jak se liší dohoda o provedení práce od dohody o provedení činnosti

Obdobnou úmluvou je i úmluva o provedení činnosti. Opět je uzavírána mezi brigádníkem a zaměstnavatelem. Co je základním prvkem této úmluvy?

Také dohoda o pracovní činnosti je spravována kodexem práce a musí mít písemnou podobu. V úmluvě je uvedena dojednaná pracovní pozice, rozsah pracovní činnosti a časový interval, na který se úmluva ukládá (doba určitá nebo neurčitá). V případě výpovědi nemusíte uvádět motiv.

Dohoda se sjednává na činnost, která svým rozpětím nepřesahuje stanovenou pracovní dobu – max.1/2 stanovené pracovní doby za týden.

Peněžní prémie se z dohody o pracovní činnosti od ledna r. 2014 daní totožně jako zisky z pracovního vztahu (15% zálohy daně ze zisku odvádí zaměstnavatel). Jestli brigádník signifikuje oznámení poplatníka k dani, zredukuje se mu záloha a je daňově ve výhodě. Toto oznámení ovšem může dotyčná osoba signifikovat pouze u 1 zaměstnavatele.

Co je práce na černo

Jisté brigády studující jedinci provozují tzv. na černo (bez smlouvy). Jedná se o nejrozšířenější výraz šedé ekonomiky = činnost na černo. Zaměstnavatel je ve výhodě proto, že nemá povinnost odvádět za brigádníka daně. Brigádníkovi tak může oplátkou za to poskytnout vyšší mzdu a spokojenost je na obou stranách.

Musíme ale varovat, že se jedná o nezákonné počínání. Pokud dojde ke zjištění práce na černo, koleduje si jak brigádník, tak zaměstnavatel o pokuty. Bez ohledu na to, že nemá – li brigádník smlouvu, nedisponuje oprávněním dožadovat se své peněžní prémie, jestli mu zaměstnavatel nechce zaplatit.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články
Oblíbené články
Www tipy
  • Máte finance na stavbu nebo rekonstrukci, ale chybí vám nářadí a technika? Využijte pronájem stavební techniky od Boels!
  • Potřebujete pomoc s výběrem půjčky? Zkuste magazín Goldmag.cz, který vám přináší informace z oblasti osobních financí.
  • Tip na spolehlivý účetní program Money S3 vhodný pro drobné živnostníky i menší firmy.
  • eWay-CRM je profesionální CRM systém, jenž vám zefektivní projektové řízení. Neváhejte a vyzkoušejte zdarma!
  • Krátkodobá půjčka na řešení dočasné platební neschopnosti.
Kontakt a reklama